Atentu, tio ĉi estas malnova versio de E@I-paĝaro (unu paĝo el ĝi fakte), kiu ne plu aktualas. Vidu la aktualan paĝaron de E@I (Edukado @ Interreto).

Pri E@I

Esperanto@Interreto (E@I) estas laborgrupo kun amikaj rilatoj interalie al TEJO. Ĝi realigas projektojn kiuj helpas al Esperanto-parolantoj uzi Interreton por tutmonde kunlabori, informi pri Esperanto kaj instrui ĝin. La tri ĉefaj agadkampoj de E@I estas krei ret-paĝarojn, organizi seminariojn kaj informi pri kiel Esperanto kaj Interreto kune uzeblas por tutmonde komuniki facile kaj rapide!

Jen vi povas legi pri pri E@I-aferoj:

La E@I-dogmoj
La esenca motivigo en la E@I-aktiveco.
Ekesto kaj evoluo de E@I
Resuma historia superrigardo.
Kiel Esperanto fariĝis natura lingvo
Traktas la naturecon de Esperanto, ne el la vidpunkto lingva, sed el perspektivo de utilo por uzanto.

Leginte la artikoletojn, rigardu la finajn vortojn!

Ni esperas ke la artikoletoj estas informaj kaj pensigaj sed ankaŭ facile kaj rapide legeblaj!

La E@I-teamo

"E@I" -- akronimo por "Esperanto@Interreto" (elparolu esperanto-ĉe-interreto).

La E@I-dogmoj

Esencaj motivoj (-: "la fundamento" :-) malantaŭ la E@I-aktiveco:

Esperanto
Esperanto estas komunikilo interhoma, sendependa de nacieco kaj gepatra lingvo... Ne gravas el kiu lando vi estas, la eblo komunikiĝi samas!
Interreto
Interreto estas komunikilo interhoma, sendependa de geografia distanco... Ne gravas en kiu lando vi estas, la eblo komunikiĝi samas!
Ambaŭ kune
Esperanto kaj Interreto trafe kompletigas unu la alian kiel du dounoj de rado: Jam unu duono estas bela kaj utila, sed kiam la du duonoj kunlaboras, ĉio ruliĝas senkompare pli facile kaj rapide!
La E@I-teamo

Ekesto kaj evoluo de E@I

Oni ne povas scii nek garantii la vojon de la evoluo. Sed se oni scias kion oni deziras kaj pri kio oni revas, oni povas labori en direkto kiun oni ŝatas. Jen kio povas okazi kiam homoj faras tiel:

Ekesto

Naskiĝo - Tri junuloj el tri landoj
La ideo pri E@I naskiĝis 1999 kiam Dovile (el Litovio), Hokan (el Svedio) kaj Nastja (el Rusio) renkontiĝis dum aranĝo por junularaj organizoj de baltmaraj landoj. Ili havis la taskon elpensi kunlaborojn inter organizoj de diversaj ĉe-baltmaraj landoj. Evidentiĝis ke ili ĉiuj tri volis fari ion rilate al Esperanto kaj Interreto. De kie venis la nomo "Esperanto@Interreto" (elp. 'esperanto-ĉe-interreto') ili ne memoras, sed ili tuj ŝatis la nomon kaj komencis plani por la unua E@I-seminario.
La unua seminario...
Dudek kvin junuloj el dek tri landoj apud Stokholmo, ĉe la Balta maro. La jaro 2000. Multe da inspiro kaj ideoj. El organiza vidpunkto, tute ne perfekta, sed superbona etoso, senmanka manĝo kaj senelektra koncerto de la mondfama rokbando "Persone". Kaj, finfine; sen ĝi ne estus la nuna E@I-aktiveco. Poste sekvis la dua seminario en Upsalo en 2001, la tria 2002 Serbio (Ĉaĉak) kaj la kvara en Svedio (Lesjöfors). En la seminarioj kutime naskiĝas multe da ideoj kaj komenciĝas aferoj kiuj poste pluevoluas per la reto, kaj povas esti ke oni poste fariĝas ege ema html-i, aspektigi kaj php-i!:-)

Evoluo

Jen niaj revoj pri la tri ĉefaj agadkampoj de E@I:
Seminarioj:
- Hodiaŭ: Du seminarioj jare, prefere en malsamaj landoj.
- Estonte: Amase da altkvalitaj seminarioj pri diversaj temoj rilate al E@I. Fondo de "E@I-universitato" kun regulaj kursoj kaj altkvalita trejnado.
Paĝaroj:
- Hodiaŭ: Kelkaj duonprofesiaj paĝaroj.
- Estonte: Multe da profesiaj kaj plurlingvaj paĝaroj kun miloj da vizitantoj ĉiutage.
Informado:
- Hodiaŭ: Komencis ellabori informilojn kaj informstrategiojn.
- Estonte: Pluraj belaspektaj kaj allogaj informiloj en pli ol cent lingvoj kaj tuta reto da E@I-informantoj.
La E@I-teamo

Kiel Esperanto fariĝis natura lingvo?

Kiam Esperanto estis kreata, antaŭ pli ol cent jaroj, ĝi estis nenatura lingvo.

Kial?

Ĉar homoj ĉefe havis kontakton nur kun tiuj kiuj loĝis en la geografia proksimeco. Kaj por tiu celo jam dum epokoj evoluis la jam konataj lokaj lingvoj. La kaŭzo ke la lingvoj estas malsimilaj inter si estas ke neniam estis bezono ke ili similu unu al alia. Ili en la natura izoliteco evoluis malrapide al inter si malsimilaj formoj, taŭgaj por siaj celoj, ĉiam adapiĝantaj al la bezonoj de la evoluo. Malofte homoj en la pratempo bezonis komuniki kun foraj homoj, homoj el alia kulturo. La kosto de foraj kontaktoj estis altega, kiam ĝi entute estis ebla, aŭ eĉ imagebla.

En la 19-a jarcento, kiam Esperanto kreiĝis, ĝi ankoraŭ estis nenatura, ĉar homoj ĝenerale ne imagis alparoli ali-kontinentanon. Kaj tiuj kiuj imagis, ne povis pro geografiaj bariloj.

En nia tempo, tamen, la situacio turniĝis kapon malsupren -- kaj kio estis malnature hieraŭ estas la natura bezonaĵo hodiaŭ, kaj tute verŝajne la nemalhavebla evidentaĵo morgaŭ.

Kiam Esperanto estis kreita, ĝi estis donaco. Donaco ne al la samtempanoj, kiuj ne komprenis ĝin, kaj ne volis ĝin. Sed al la estonteco. Oni nomas la internacian lingovn artefarita. Ho, jes. Same arte farita kiel la cetero de nia moderna kulturo. Same artefarita kiel kulturo, muziko, aviadiloj kaj Interreto. Aŭ ĉu ni prefere diru; same home farita kiel nia tuta nuntempa internaciiĝanta kulturo!

En la tempo antaŭ nia epoko, distanco kostis, kaj fakte ĝi ankoraŭ kostas. Aviada bileto egalas al pluraj monataj salajroj. En tia situacio; lingvo bezonata ĉefe kiam la distancoj longas, ne vere havas antaŭkondiĉon por pluvivi. Sed per la alveno de Interreto, la situacio renversiĝis; per la reto la kosto sendi mesaĝon trans-atlantikan ne plias oli sendi ĝin trans la strato. La geografio ne plu regas la homajn rilatojn, sed sole la intereso kaj emo.

Nun ni devas nin demandi: Kia lingvo estas natura en tia mondo; en mondo kie amikeco transkontinenta ne plu postulas nepageblan prezon?

Vere, jam ne plu eblas nomi Esperanton "nenatura". Por la malfermulo ĝi fariĝis "la akvo de l' fiŝo" (-: nur ne lasu vin plene kaptiĝi en la reto :-). La estonteco al kiu Lingvo Interancia iam estis donaco, komencis alveni. La iama estonteco estas nia nuna tempo. Ni ĝuu ĝin kune, ekmalfermante la okulojn al la ebloj kaj ivoj de Esperanto kaj Interreto!

La E@I-teamo
Finaj Vortoj
Inspiro kaj Libero
Se vi trovas inspiron ĉi tie, ni ĝojas. Tiu inspiro povas konduki multloken. Al kio, estas demando tute persona. E@I informas, esploras kaj uzas la eblecojn de Esperanto kaj Interreto. Ĉia ajn farado tiudirekta estas bonega, ĉu kadre de E@I aŭ ne, ĉu kunlabore aŭ nekonate. Estas libera mondo, kaj des pli libera per Esperanto kaj Interreto!
Ne kontraŭ, sed laŭ
Estas senkompare pli amuze labori ne kontraŭ, sed laŭ la direkto de la evoluo. Kaj des pli bone labori ne sole, sed kune!
Uzu!
Esperanto kaj Interreto estas iloj; donacoj al la mondo kiuj povas pliriĉigi la vivon. Libere ilin uzu!
Kontaktu nin!
Se por vi la agado de E@I sonas interese kaj se vi volas en iu maniero envolviĝi en la laboro, ne hezitu kontakti nin! Bv skribi al ecxei@ikso.net pri viaj retaj spertoj kaj pri kion vi ŝatus fari kadre de E@I. Vi povas ankaŭ komuniki al ni kion vi vere volus vidi en la reta esperanta mondo. Bonvenon!
La E@I-teamo