En instrutendaro OkSEJT, somero 2003

Vjaĉeslav Slavik Ivanóv

ekde 1 jul 2004 Komitatano B de UEA

15 feb 2005 Mi subtenas la kandidatigon de prof-ro Kolker por nomumo "Honora Membro de UEA": oficialan leteron kun mia subteno mi jam sendis al la Centra Oficejo. Legu pri s-ro Kolker en Vikipedio.

2 jul 2004 Laŭ la Gazetara Komuniko de UEA, mi iĝis la 1an de julio unu el la ses elektitaj B-komitatanoj. Por komitataniĝo de Slavik Ivanov voĉdonis 546 membroj de UEA. Mi kore dankas ĉiujn, kiuj subtenis min en la balotkampanjo.

10 jun 2004 «Libera Folio» faras enketon inter siaj legantoj «Kiu estas via preferata kandidato en la elekto de B-komitatanoj de UEA?» Oni petis min komenti mian relativan sukceson. Nu, mi imagas (eble erare), ke simple mi havas multe da konatoj en Interreto, kiuj voĉdonas por konata nomo, ne por la agado kaj ideoj malantaŭ tiu nomo. Vidu rezultojn kaj/aŭ voĉdonu mem >>

15 maj 2004 La 14-an de majo, la Centra Oficejo dissendis al la individuaj membroj de UEA voĉdonilon por elekti la komitatanojn B de UEA por la periodo 2004–2007. Ĉiu membro rajtas voĉdoni por 6 el inter 16 kandidatoj. La sinprezentoj de la kandidatoj akompanas la balotilon. Por partopreni en la elektado, necesos resendi la balotilon tiel, ke ĝi atingu la CO plej laste la 30-an de junio. La voĉoj estos nombritaj la 1-an de julio en la CO.
La voĉdonilo estis sendita al 4883 individuaj membroj, kiuj jam kotizis por la nuna jaro. La CO daŭrigos sendi ĝin ankaŭ al la malfruaj kotizontoj ĝis iom antaŭ la fino de junio. En la daŭro de la balotado la CO regule informos pri la nombro de revenintaj voĉdoniloj, por ke interesitoj povu sekvi la evoluon de la balot-aktiveco. La ĉefa informkanalo estos la Gazetaraj Komunikoj de UEA. >>

21 apr 2004 Osmo Buller en sia intervjuo por «Libera Folio» menciis la periodon de voĉdonado — laŭ li, «la individuaj membroj ricevos balotilon, kun prezento de la kandidatoj, ĉirkaŭ la mezo de majo. La balotiloj devos reveni al la CO ĝis la fino de junio». Legu la tutan intervjuon de la eklaborinta ĉi-monate ĝenerala direktoro de UEA >>

7 apr 2004 En la aprila numero de «La Ondo de Esperanto» aperis sinprezentoj de kvar kandidatoj — István Ertl, Slavik Ivanov (do mi), Jukka Pietiläinen kaj José Antonio Vergara. La sinprezentoj estis komentitaj de Komitatano Z, kutime sufiĉe severa kritikanto. Legu mian LOdE-sinprezenton kaj komenton de Komitatano Z pri ĝi >>

3 mar 2004 Jam laŭ oficialaj informoj, mi estas unu el la 16 validaj kandidatoj por 6 lokoj de B-komitatanoj. Legu tre favoran mencion de tio en «Libera Folio» >>

22 feb 2004 sian subtenon al CO sendis konata aktivulo Ilja De Coster. En sia subtenletero li, interalie, skribis: «Jam dum iom da jaroj mi konas Slavik kiel energiplena kaj kapabla aktivulo en la junulara Esperanto-movado. Aparte grave li rolas kiel unu el la motoraj fortoj malantaŭ la Esperanto-grupo en Sankt-Peterburgo kaj Rusia Esperanto-junularo». Mi sincere dankas Ilja-n pro lia alta pritakso de mia loka agado.

18 feb 2004 aperis mia kandidata intervjuo en «Libera Folio». La teksto estas ampleksa kaj bone prilumas mian starpunkton pri multaj aktualaj demandoj. En la sama informilo vi povas legi ankaŭ interparolojn kun aliaj kandidatoj. Legu la intervjuon >>

14 feb 2004 naŭ subtenleteroj por mia kandidatiĝo estis senditaj al Roterdamo post kunveno de moskva klubo «Leo Tolstoj». Dankon al TEJO-aktivulo Oleg Izjumenko, kiu amike aranĝis tiom sukcesan prezenton en la kunveno.

6 feb 2004 malfermiĝis tiu ĉi paĝo kun mia kandidata prezento.

Lastatempe multo estas dirita pri la bezono de plijuniĝo kaj pliprofesiiĝo. Se vi volas ne nur paroli pri tio, sed partopreni la procezon, elektu inter la junaj kandidatoj por B-komitataneco! Mi sincere dankas samideanojn, kiuj instigis min al mia kandidatiĝo. Sen iliaj kuraĝigaj vortoj mi neniam eĉ pensus pri tio. :)

Oficiala Sinprezento

Estas la teksto, kiun la individuaj membroj ricevis kun voĉdonilo.

Slavik (Vjaĉeslav) Ivanov, rusiano.
Naskiĝis 1978–05–20 en Vladikavkaz. Universitata klero (matematika kaj filologia fakultatoj, 2000). Ekde 2000 loĝas en Sankt-Peterburgo, instruas en ŝtata universitato kaj studas por doktoriĝi pri aplikata lingvistiko. Kelkfoje gastprelegis pri Esperanto en universitataj kursoj «Etnolingvistiko» kaj «Lingvoj por specialaj celoj».

Lernis Esperanton aŭtodidakte (1996), serĉis esperantistojn ĝis 1998 (kiam ekhavis Interret-aliron). Membro de TEJO, komitatano de REJM, membro de Organiza Teamo por IJK-2004. Dum kvar jaroj instruas Esperanton en ruslingva ret-grupo [esperanto-kurso] (350 lernantoj). Ekde 2001 redaktas ruslingvan ret-informilon «Esperanto novosti» (5500 abonantoj, 100 vizitantoj ĉiutage): www.ikso.net/novosti. Partoprenas agadon de la internacia grupo «Esperanto@Interreto».

Movadaj celoj:

  • ekstera informado pri Esperanto (ankaŭ «nerekta» — per, ekz., informado pri interlingvaj problemoj, pri lingvaj malplimultoj ktp.);
  • oficialigo de E-instruado (kreo de ŝtataj instru-programoj k aliaj dokumentoj, sen kiuj malfacilas instruado de Eo en mezlernejoj k universitatoj);
  • agado por fari UEA pli videbla kaj pli aktiva rilate al ekstera medio;
  • reta porEsperanta agado (speciale instruado kaj informado);
  • serĉo de projektoj, fareblaj per Esperanto;
  • plifirmigo de kunlaboraj ligoj inter landaj sekcioj de TEJO.

Vi povas vidi ankaŭ malpli oficialan sinprezenton kun kelkaj ligoj al TTT-lokoj. Se vi havas demandojn, ne hezitu sendi al mi leterojn aŭ tujumi kun mi per ICQ (eksciu la kontakteblecojn).

Vi povas reagi tuj (se vi volas privatan respondon, menciu en la teksto, kiel mi kontaktu vin):Oni jam demandis min...

[2.07.2004]
Se ne estas sekreto, por kiuj vi mem voĉdonis?

Slavik: Tiu demando venis meze de junio, sed mi kredis, ke ne eblas respondi al ĝi, kiam la baloto ne jam finiĝis. Nun mi povas facile respondi al via demando: post longa konsidero mi voĉdonis por Bellefeuille, Ivanov (ja), Lundberg, Pietiläinen, Smith kaj Wu. Mi ankaŭ volis voĉdoni por Ertl kaj Lee, sed ne faris tion, ĉar (prave) kredis, ke ankaŭ sen mia voĉo ili estos elektitaj.


[27.02.2004]
Mi aŭdis ke kandidatiĝas ankaŭ Hokan kaj Chuck. Vi estas el sama rondo fakte, ĉu ne multos homoj el E@I en unu komitato? :)

Slavik: Se rigardi intervjuojn de Chuck Smith kaj Hokan Lundberg por la «Libera Folio», eblas vidi, ke ili emfazas en siaj programoj ne tute samajn agaderojn. Mi, do, imagas, ke ĉiuj tri povus bonege eniri la Komitaton. :) La fakto, ke ni sukcese kunlaboris pri kelkaj projektoj kadre de Esperanto@Interreto, nur montras, ke ni scipovas ne nur bone «alparoli publikon» kaj filozofiumi, sed ankaŭ realigi bonajn aferojn per kaj por Esperanto. :)


[22.02.2003]
Mi ie aŭdis, ke vi estis «Esperantisto de la jaro»? Ĉu vere?!

Slavik: Se esti lakonika: vere. Necesas tamen klarigi, ke temas pri nomumo, kiun ĉiujare faras Rusia Esperantista Kongreso («Atingoj de la jaro») — kaj en la jaro 2002 mi estis elektita dum REK en urbeto Puŝĉino «Esperantisto de la jaro». Estis tre agrabla surprizo por mi.

Demandu ankaŭ vi (revenu al la mesaĝilo)


Sl. Ivanov, 2004-2005.